1. Alvorens goederen naar ons terug te sturen dient U, ongeacht de reden (bvb defect toestel, kreditering, DOA,...), een RMA-nummer aan te vragen in de dealerzone van onze website.


2. Na het invullen van het RMA-formulier in de dealerzone ontvangt U automatisch per E-Mail een RMA-nummer. Vervolgens stuurt U het toestel terug tav onze "RMA-afdeling" met duidelijke vermelding van dit RMA-nummer op de buitenkant van de beschermdoos (collo).


3. Ingeval van een kreditering dient het toestel steeds in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten hetwelk op zijn beurt in een goed beschermde doos wordt ondergebracht. Toestellen zonder beschermdoos of toestellen met onvolledige of beschadigde verpakking, aangebrachte markeringen, tape of stickers worden niet gekrediteerd.


4. Een hersteld of omgeruild produkt wordt steeds teruggestuurd met een volgende bestelling om alzo transportkosten te besparen. Produkten kunnen onmiddellijk worden teruggestuurd met transportkosten ten laste van de dealer, indien dit expliciet vermeld wordt bij de RMA-aanvraag. (transportkosten 15 € + BTW)


5. Er wordt een administratieve forfait aangerekend van 8 € (excl BTW) voor alle toestellen dewelke volgens onze testprocedure niet defect blijken te zijn.


6. De garantie is niet geldig voor produkten dewelke door verkeerd gebruik defect zijn gegaan of dewelke geen fabriekgarantie meer genieten. (ref garantiebepalingen van de fabrikanten vermeld op onze website)


7. Voor het terugsturen van goederen zonder een geldige reden wordt er een administratieve forfait aangerekend van 8% op de waarde van de goederen.


8. Het defecte product moet ons worden terugbezorgd ZONDER additionele accessoires (vb. zoals hard-disks uit een NAS), behalve op uitdrukkelijke vraag van de RMA afdeling.


9. Deltalink is NIET verantwoordelijk voor het verlies van data gedurende het RMA proces. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor een geldige backup van de data en/of configuratie bestanden alvorens het product naar onze RMA afdeling te verzenden.